IQC Engineering/sv

   

Välkommen till

IQC Engineering AB

Industrial Quality Control

Svetsansvarig - Svetsinspektion -  NDT Oförstörande provning

QA/QC Kvalitetskontroll - Stålbyggnadskontroll TR-stål - Arbetsledning & Projektledning - Projekt logistik

Konsultlösningar för industrin

IQC Engineering AB tillhandahåller ett brett utbud av tekniska konsulttjänster inom industrin

Vi vänder oss till både små och stora uppdragsgivare och erbjuder olika slags tekniska konsulttjänster till den tyngre industrin


 • Förkortningen "IQC" Står för Industrial Quality Control.
 • Vårt mål är att förse våra kunder med konsultlösningar för alla budgetar.
 • Vi kan leverera kompletta lösningar eller delar erat projekt.
 • Vi erbjuder en rad tjänster inom industri och tekniksektorn.
 • Vi har hela världen som arbetsfält men framför allt i Sverige, Norge och Danmark.
 • IQC Engineering AB har sitt säte i Göteborg med filialer både i Norge och Danmark.


        Vi erbjuder tjänster så som:

 • Svetsansvariga - IWS
 • Svetsinspektörer - IWI
 • QA/QC Kvalitetskontroll
 • Montage- och tillverkning kontroll
 • Stålbyggnadskontroll - TR-Stål N/K
 • Dokumentationshantering, svets- och kontrolldokumentation
 • Svetsarprövningar enl ISO EN 9606-1
 • Oförstörande provning - OFP

             - Visuell kontroll VT

             - Magnetpulverprovning MT

             - Penetrantprovning PT

             - Ultraljud UT - extern samarbetspartner

             - Röntgen RT - extern samarbetspartner

 • Arbetsledning
 • Projektledning
 • Platschef
 • Projektadministration

 • Projektlogistik

 • BAS U/P (Hälsa miljö och säkerhet)
 • SAM/BAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete och Bättre arbetsmiljö)
 • Utbildning inom svets, ritningsläsning, material & standarder
 • Personaluthyrning som t ex: Arbetsledare, projektledare, Inspektörer, OFP teknikniker, QC kontrollanter,   arbetsmiljösamordnare och övrig projektpersonal.


Hur kan vi hjälpa ert företag? Kontakta oss för mer info om skräddarsydda lösningar.

KONTAKT OSS

Välkommen att kontakt oss genom att fylla i dina kontaktuppgifter neda,

så kontaktar dig så snart som möjligt